Wizara ya Viwanda, Biashara na Uwekezaji

Waziri wa Viwanda, Biashara na Uwekezaji

Hon. George Joseph Kakunda (Mb)

Wasifu

Wadau wakutana kuandaa andiko la mradi wa SECO

Ziara ya Naibu Waziri kutembelea kongano la usindikaji wa mafuta ya Alizeti.

Ziara ya Naibu waziri kiwanda cha Mazava Mkoani Morogoro

Ziara ya Kamati ya Bunge Viwanda, Biashara na Mazingira Viwandani.

Uzinduzi wa programu ya kuendeleza sekta ya kilimo awamu ya pili (ASDP II)

Hatimiliki © wizara ya viwanda, biashara na uwekezaji 2019. Haki zote zimehifadhiwa.